น็อตล้อและน็อตสกรู

สกรู/น็อตล้อหน้า ISUZU ROCKY ประทับตรา QT ค่าความแข็ง 10.9 ที่ตัวน็อตล้อ


ด้วยคุณภาพค่าความแข็งของเหล็ก 10.9 เรากล้าประทับตรา QT  ชื่อบริษัทฯ ของเราเองเป็นการรับประกันคุณภาพสินค้า และประทับตราค่าความแข็ง 10.9 ที่ตัวน็อตล้อ มีความแข็งแรงทนทาน เกลียวน็อต 1.5 มิล.ไม่มีปัญหาเกลียวน็อตหวาน เกลียวลู่ สะดุด ติดขัด เมื่อใช้งาน เรารับประกันสินค้าและยินดีเปลียนสินค้าให้ทันทีถ้ามีปัญหาด้านคุณภาพสินค้า  
฿107
จำนวน: