เพลารถพ่วง

เพลาKKเป็นเพลาสเป็ค HIเNO ZM ที่พัฒนาจากจุดด้อยของเพลาZM หลายจุดดังนี้
1. บีมหนาขึ้นจากปกติ 12 มิล เป็น 14-15 มิล
2. บึมหนาขึ้นทำให้รับนำ้หนักบรรทุกได้มากขึ้นจากปกติ 12 ตัน เพิ่มเป็น 13-15 ตัน
3. ลูกปืนขยายให้ให่ญขึ้นเพื่อรับกับการรับนำ้หนักที่เพิ่มขึ้นจากปกติ 33217,33218 เป็น 33217,33219
4. เพลาที่หนากว่าเดิมพร้อมหัวปลายเพลาเหล็กหล่อทั้งอันที่เชื่อมต่อโดยเครื่อง Auto Welding Robot ศูนย์เที่ยงจะไม่มีปัญหาหักง่าย ซึ่งรับประกันการใช้งานตัวบีมทั้งเส้น 3 ปี 
5. ผ้าเบรค 8 นิ้ว เบรคมั่นใจเพราะผ้าเบรคให่ญกว่าเพลารุ่นอื่นๆ
6.ขาปรับแกนเบรคเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกับเพลาสเป็ตMAG และ YORK คือเป็นแบบ 10 ฟัน 4 รู ซึ่งหาอะไหล่ในท้องตลาดง่าย

฿21,000
จำนวน: